My Svennberg
  Cocos
Konstnärlig gestaltning i emalj resp. glas och ljustrådar, Färsinga lärcentrum, Sjöbo.
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstnärlig utsmyckning i emalj och glas, Färsinga lärcentrum, Sjöbo. Under arbete.